Urszula Wach (Mróz)
psychoterapeuta, psycholog
Wrocław, ul. Solskiego 32
tel. 509 735 634

Danuta Łukasiak-Pavlová
psychoterapeuta
Wrocław, ul. Przyjaźni 22A/5
tel. 501 799 615

 
 
 
 

Leczenie DDA

Syndrom DDA to określenie opisujące cechy, które są charakterystyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zakłada się, że dzieci wychowywane w domu, w którym alkohol stanowił problem, doświadczyły trudności emocjonalnych, które mogły wpłynąć na sposób ich funkcjonowania w późniejszym życiu.

Dzieciństwo z alkoholem

Napięcie, lęk, niepewność, których doświadczały dzieci alkoholików, a także istotne zaniedbania w empatii i zrozumieniu tego, co przeżywały np. w konfliktowej sytuacji z alkoholikiem, mogły niekorzystnie odcisnąć się na ich psychice. Nierespektowanie emocji i uczuć dziecka, mogło spowodować usunięcie ich w dalekie warstwy psychiki i próbę zapomnienia o tym, co tak bardzo bolało. Towarzyszył temu lęk i niepokój, z którym dziecko musiało się borykać, a także samotność, emocjonalne opuszczenie i brak perspektywy na "ukojenie" tych wszystkich strasznych myśli i uczuć, których dziecko doświadczało. Dodatkowo obciążające może być zachwianie poczucia bezpieczeństwa, które jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka, a często zupełnie nierespektowaną w rodzinach alkoholowych.

Objawy DDA

Najczęstszym problem u osób z syndromem DDA jest nieumiejętność nawiązywania satysfakcjonujących relacji z drugą osobą. Wspomnienia wyniesione z dzieciństwa najczęściej są tak bolesne, że lęk przed powtórzeniem sprawia, że dana osoba stara się nie dopuścić do sytuacji, aby to zagrożenie mogło zaistnieć. W dorosłym życiu wyraźną cechą jest również lęk przed byciem opuszczonym, co jest naturalne, gdyż w przeszłości zawsze coś było ważniejsze - alkohol, ratowanie alkoholika albo kogoś bliskiego, nie było miejsca na własne potrzeby i uczucia. Niewchodzenie w związki lub trzymanie dystansu często jest sposobem na poradzenie sobie z tym lękiem. Osoby z syndromem DDA mają przeważnie niskie poczucie własnej wartości, gdyż często ich sposób myślenia o sobie skupiony jest na tym, że pochodzą z rodziny alkoholowej (co łączy się ze wstydem), a nie na tym, kim są pomimo to.

Praca z psychoterapeutą

Psychoterapia psychoanalityczna pomaga poradzić sobie z problemami DDA poprzez terapeutyczny powrót do bolesnych, często traumatycznych wspomnień, przeżycie ich na nowo, zrozumienie i przepracowanie przy bezpiecznym wsparciu psychoterapeuty.