Urszula Wach (Mróz)
psychoterapeuta, psycholog
Wrocław, ul. Solskiego 32
tel. 509 735 634

Danuta Łukasiak-Pavlová
psychoterapeuta
Wrocław, ul. Przyjaźni 22A/5
tel. 501 799 615

 
 
 
 

Leczenie chorób psychosomatycznych

Psychosomatyka jest słowem łączącym słowo "soma", czyli ciało, oraz "psyche", czyli psychika. Podążając za genezą tego słowa, można przypuszczać, że zaburzenia z tego kręgu dotyczą połączenie i oddziaływania na siebie problemów ciała i psychiki.

Jak rozumiemy choroby psychosomatyczne

Źródła zrozumienia chorób psychosomatycznych należy szukać w czasach S. Freuda, kiedy to zajął się on zagadnieniem histerii konwersyjnej, gdzie "konwersja" była rozumiana jako transformacja odczuwanego niepokoju, lęku wynikającego z aktualnej sytuacji życiowej w pozorne lub rzeczywiste objawy fizyczne (np. drżenie, silniejsze bicie serca, i inne). Wynika z tego, że pewne trudne emocje i przeżycia, które pojawiają się muszą znaleźć jakiąś drogę ujścia dla siebie i w momencie, kiedy nie znajdują innego rozwiązania niż uderzenie w nasze ciało – robią to.

Symbolizacja

Pytanie co mogłoby być tym innym rozwiązaniem, które zabezpieczyłoby nasze ciało? Kiedy różne trudne i bolesne przeżycia zaczynają pojawiać się w naszej psychice i wykonywać swoją pracę, powodują, że powstaje wokół nich napięcie i energia, która potrzebuje zaistnieć. Alternatywą do "uderzenia w ciało" jest pomyślenie i refleksja nad źródłem owych trudnych przeżyć, zastanowienie się nad tym co stoi za przypływającym napięciem. Jest to związane z umiejętnością symbolizacji, którą osoby dotknięte chorobami psychosomatycznymi mają niedostatecznie rozwiniętą. Umiejętność symbolizowania umożliwia przepracowanie i przełożenie budzącego się napięcia na refleksję. Brak tej umiejętności powoduje konieczność odreagowania doświadczeń poprzez działanie, czyli w tym wypadku przez chorobę. Polega to między m.in. na tym, że osoba zdenerwowana, zaniepokojona, zmęczona – "dostaje" bólu głowy, zamiast pomyśleć o tym, że jej trudno, przyznać, że potrzebuje czasu na odpoczynek i pozwolić sobie na to.

Praca z psychoterapeutą

Trudność w chorobach psychosomatycznych polega na opracowaniu i przełożeniu pojawiających się uczuć i emocji na refleksje, zrozumienie, zamiast "odegranie" ich poprzez problemy związane z ciałem. Pomoc psychoterapeuty i leczenie tego zaburzenia w psychoterapii psychoanalitycznej koncentruje się na stworzeniu umiejętności zdrowego opracowania trudnych przeżyć, dzięki czemu osoba ma szansę na zyskanie przestrzeni na pomyślenie o tym co trudne, zamiast odreagowywania tego w chorobach.