Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Leczenie chorób psychosomatycznych

Psychosomatyka jest słowem łączącym słowo "soma", czyli ciało, oraz "psyche", czyli psychika. Podążając za genezą tego słowa, można przypuszczać, że zaburzenia z tego kręgu dotyczą połączenie i oddziaływania na siebie problemów ciała i psychiki.


Jak rozumiemy choroby psychosomatyczne

Źródła zrozumienia chorób psychosomatycznych należy szukać w czasach S. Freuda, kiedy to zajął się on zagadnieniem histerii konwersyjnej, gdzie "konwersja" była rozumiana jako transformacja odczuwanego niepokoju, lęku wynikającego z aktualnej sytuacji życiowej w pozorne lub rzeczywiste objawy fizyczne (np. drżenie, silniejsze bicie serca, i inne). Wynika z tego, że pewne trudne emocje i przeżycia, które pojawiają się muszą znaleźć jakiąś drogę ujścia dla siebie i w momencie, kiedy nie znajdują innego rozwiązania niż uderzenie w nasze ciało – robią to.


Symbolizacja

Pytanie co mogłoby być tym innym rozwiązaniem, które zabezpieczyłoby nasze ciało? Kiedy różne trudne i bolesne przeżycia zaczynają pojawiać się w naszej psychice i wykonywać swoją pracę, powodują, że powstaje wokół nich napięcie i energia, która potrzebuje zaistnieć. Alternatywą do "uderzenia w ciało" jest pomyślenie i refleksja nad źródłem owych trudnych przeżyć, zastanowienie się nad tym co stoi za przypływającym napięciem. Jest to związane z umiejętnością symbolizacji, którą osoby dotknięte chorobami psychosomatycznymi mają niedostatecznie rozwiniętą. Umiejętność symbolizowania umożliwia przepracowanie i przełożenie budzącego się napięcia na refleksję. Brak tej umiejętności powoduje konieczność odreagowania doświadczeń poprzez działanie, czyli w tym wypadku przez chorobę. Polega to między m.in. na tym, że osoba zdenerwowana, zaniepokojona, zmęczona – "dostaje" bólu głowy, zamiast pomyśleć o tym, że jej trudno, przyznać, że potrzebuje czasu na odpoczynek i pozwolić sobie na to.


Praca z psychoterapeutą

Trudność w chorobach psychosomatycznych polega na opracowaniu i przełożeniu pojawiających się uczuć i emocji na refleksje, zrozumienie, zamiast "odegranie" ich poprzez problemy związane z ciałem. Pomoc psychoterapeuty i leczenie tego zaburzenia w psychoterapii psychoanalitycznej koncentruje się na stworzeniu umiejętności zdrowego opracowania trudnych przeżyć, dzięki czemu osoba ma szansę na zyskanie przestrzeni na pomyślenie o tym co trudne, zamiast odreagowywania tego w chorobach.