Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Terapia małżeńska, terapia par

Tworzenie i bycie w związku z drugą osobą wiąże się z bardzo różnymi doświadczeniami, można powiedzieć, że jest całą gamą różnorodnych przeżyć, od wielkich nadziei, poprzez monotonię codzienności, po drobne i większe rozczarowania. Bywa, że silne emocje, które pojawiają się w związku, powodują poważne "zawirowanie" i trudność w odzyskaniu upragnionej równowagi.


Konsultacje dla par i małżeństw

Utrzymywanie stabilnego związku jest trudnym wyzwaniem w dzisiejszych czasach, gdyż wiąże się z braniem odpowiedzialności równocześnie za siebie i za związek. Wymaga więc "podwójnej pracy", jaką trzeba włożyć w utrzymanie względnej równowagi. Łączy się to z pielęgnowaniem bliskości z drugą osobą, a jednocześnie z umiejętnością bycia sobą i posiadania własnej przestrzeni i autonomii. Pogodzenie tego często bywa trudne i obfituje w różne konfliktowe sytuacje, co może prowadzić do kryzysu. Wyrazem odpowiedzialności za związek może być zgłoszenie się na terapię małżeńską, która pozwoli przeanalizować trudności pojawiające się w budowaniu wspólnej przestrzeni.


Sygnałami mówiącymi o potrzebie kontaktu z psychoterapeutą mogą być:

  • zakłócenie wzajemnych relacji – trudności w "byciu" razem
  • wzrost obojętności – "oDDAlenie" się od siebie
  • frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań
  • silna zależność partnerów od siebie i trudność w zachowaniu autonomii
  • próby manipulowania parterem(ką)
  • oziębłość seksualna
  • perspektywa rozpadu związku