Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Czym jest psychoterapia?

Celem psychoterapii jest zrozumienie źródeł i natury zgłaszanych problemów, przepracowanie ich, a w konsekwencji podniesienie jakości życia. Psychoterapia psychoanalityczna jest sposobem na odtworzenie w bezpiecznej relacji, jaką jest relacja terapeutyczna, trudnych i bolesnych treści tak, aby mogły one zostać zrozumiane i przepracowane, co daje nadzieję na wyzdrowienie.


Psychoanaliza

Pierwszą i najstarszą dziedziną psychoterapii, która ciągle się rozwija i doskonali, jest psychoanaliza. Jest jedną z najbardziej skutecznych form leczenia ponieważ skupia się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych, ale również ich przyczyn.


Nieświadomość

Psychoterapia psychoanalityczna, opierając się na psychoanalizie, zakłada, że oprócz świadomej warstwy w naszym życiu istnieje obszar nieświadomości, w którym mieszczą się wspomnienia, uczucia, różne trudne i bolesne przeżycia do których nie mamy dostępu. Zazwyczaj wszystko to jest mocno pilnowane, żeby nie "wyszło na światło dzienne". Dostęp do tego mamy tylko w snach, przejęzyczeniach, trudnych sytuacjach, gdy do głosu dochodzi lęk i bezradność. Często chcąc poradzić sobie z przypływem tych trudnych treści, sięgamy po znane nam metody poradzenia sobie jak np. zagłuszanie owych "przedzierających" się treści. Bywa jednak, że mimo usilnych prób, nieświadomy materiał dobija się do świadomości i niedopuszczany zaczyna przybierać kształt np. niezrozumiałych dolegliwości fizycznych, depresji, lęku, kłopotów ze snem, bezradności, czy stagnacji.


Psychoterapia psychoanalityczna

Aby dotrzeć i przepracować owe treści potrzebna jest profesjonalna pomoc, którą jest psychoterapia, czyli spotkanie psychoterapeuty z osobą zgłaszającą się po pomoc, podczas którego odbywa się rozmowa skupiona na życiu psychicznym osoby. W trakcie dialogu osoba opowiada w swoim rytmie tematy, które uzna za ważne, trudne, niepokojące lub z jakiegoś innego powodu znanego tylko sobie istotne do powiedzenia.


Trwała zmiana

Psychoterapia psychoanalityczna z założenia jest terapią długoterminową, gdyż skupia się nie tylko na poprawie bieżących trudności, lecz również na wypracowaniu trwałej zmiany życia psychicznego. Jej zadaniem jest wnikliwe poznanie, przeanalizowanie swoich uczuć, lęków, relacji i historii życia.

Zadaniem psychoterapeuty jest pomóc zrozumieć pacjentowi znaczenie opowiadanych treści w kontekście jego życia psychicznego, zgłaszanych problemów oraz bieżących wydarzeń. Psychoterapeuta nie udziela rad, nie daje recepty, nie ocenia.