Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Leczenie nerwicy

Często w momentach, kiedy trudno wyjaśnić dolegliwości somatyczne słyszymy, że to nerwica, pozostając w dezorientacji co to oznacza. Obecnie termin nerwica został zastąpiony określeniem zaburzenia lękowe. Sama nazwa podąża w kierunku lęku. Dlaczego? Ponieważ lęk i jego konsekwencje są często jednym z głównych składowych nerwicy.


Lęk

Trudnością związaną z lękiem jest to, że "nie ma kształtu, koloru, zapachu, ani dźwięku", co sprawia, że trudno go leczyć, trudno go uchwyć i odnieść się w namacalny sposób (W. R. Bion, "Uwaga i Interpretacja"). Pojawia się nagle, ogarniając swoją siłą i "zmusza" do podejmowania różnych zachowań.


Objawy nerwicy

Często sposobem poradzenia sobie psychiki z tym lękiem jest "wyprodukowanie" objawu np. wielokrotne sprawdzanie czegoś, mycie, powtarzanie jakiś czynności. Mówimy wówczas o zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Rolą objawu jest "pomóc" naszemu życiu psychicznemu z falą napięcia, jaka powstaje, gdy ogarnia nas lęk. Jest to trudnym i bolesnym przeżyciem. W konsekwencji pojawia się cierpienie spowodowane tą dolegliwością, gdyż z racjonalnego punktu widzenia osoby często wiedzą, że występujące u nich objawy są nielogiczne i bezpodstawne, a mimo to czują, że nie mają wpływu na to, żeby nie ulec pojawiającym się emocjom. Szczególnie dotyczy to objawów somatycznych, takich jak bezsenność, bóle głowy, serca, brzucha, wymioty, zaburzenia funkcji seksualnych, mrowienie i odrętwienia palców rąk i nóg, które trudno leczyć. Następuje wtedy koncentracja na objawie, który staje się centralnym punktem w naszym życiu i sprawia, że wszystko inne zostaje mu podporządkowane. Wiąże się to z poczuciem niezrozumienia płynącego z otoczenia.


Przymus powtarzania

Cierpienie polega głównie na tym, iż mimo świadomości "bezsensowności" objawów występuje przymus ich powtarzania, który dyktowany jest zalewającym lękiem. Powtarzanie staje się sposobem na zapanowanie nad nim, gdyż w często w tle tli się nadzieja, że może tym razem uda się uwolnić od lęku.


Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy w terapii psychoanalitycznej polega na tym, aby przerwać błędne koło pojawiania się objawu, odkryć co jest nieświadomym źródłem lęku, a przez to zyskać panowanie nad własnym życiem. W bezpiecznej sytuacji, jaką jest rozmowa z psychoterapeutą, budzące niepokój sytuacje i wyobrażenia są badane i stopniowo przepracowywane, co umożliwia powrót do równowagi emocjonalnej.