Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Leczenie lekomanii

Lekomania, czyli uzależnienie od leków, to rodzaj uzależnienia, w którym lek spełnia bardzo specyficzną rolę, a mianowicie jawi się jako coś, w czym pomieszczona jest cała nadzieja na możliwość ukojenia. Z tego też tytułu następuje silna koncentracja na tym, aby podjąć kroki, które przybliżą do jego zdobycia. Jest to podyktowane zarówno przymusem i nadzieją na uspokojenie i uzyskanie pożądanego stanu, jak i presją i dużą mobilizacją, która wymusza szukanie sposobów na zdobycie leków takich jak np. wyolbrzymianie objawów u lekarza, gubienie recept, przyjmowanie postawy roszczeniowej itp.


Objawy lekomanii

Kluczową rolą w rozumieniu tego uzależnienia jest dotarcie do funkcji jaką pełni lek, który jest upragnionym obiektem mającym w fantazji niezwykłą moc zmieniania rzeczywistości. Pokazuje to też trudności osoby uzależnionej w radzeniu sobie z sytuacją bieżącą, być może pustką, samotnością, bezsilnością, zmęczeniem. Tak jakby lek służył zaprzeczeniu temu jak jest, dając iluzję, że można więcej, szybciej, lepiej, co sprzyja niekonfrontowaniu się z tym jak trudne jest wytrzymanie z sobą samym w sytuacji niestymulowanej lekiem. Pokazuje to również trudność w znoszeniu sytuacji, kiedy jest inaczej (czyli bez leku) niż dana osoba chce. Tak jakby chwilowe poczucie braku wiązało się z trudną do wytrzymania frustracją. W rezultacie rodzi się przymus szukania stymulacji farmakologicznej, by uzyskać upragniony idealny stan.


Niebezpieczeństwo uzależnienia się od leków

Niebezpieczeństwo uzależnienia się od leków polega między innymi na tym, że w miarę rozwoju uzależnienia następuje potrzeba zwiększania dawki leku dla otrzymania pożądanego efektu. Nasila to niebezpieczeństwo przedawkowania leków i wystąpienia ich działań niepożądanych, aż do zatrucia i śmierci.


Praca z psychoterapeutą

Psychoterapia ma zadanie odkryć jaką rolę pełni lek w życiu człowieka oraz zwiększenie tolerancji na znoszenie frustracji i niewygody psychicznej bez stymulacji farmakologicznej.