Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Leczenie DDA

Syndrom DDA to określenie opisujące cechy, które są charakterystyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zakłada się, że dzieci wychowywane w domu, w którym alkohol stanowił problem, doświadczyły trudności emocjonalnych, które mogły wpłynąć na sposób ich funkcjonowania w późniejszym życiu.


Dzieciństwo z alkoholem

Napięcie, lęk, niepewność, których doświadczały dzieci alkoholików, a także istotne zaniedbania w empatii i zrozumieniu tego, co przeżywały np. w konfliktowej sytuacji z alkoholikiem, mogły niekorzystnie odcisnąć się na ich psychice. Nierespektowanie emocji i uczuć dziecka, mogło spowodować usunięcie ich w dalekie warstwy psychiki i próbę zapomnienia o tym, co tak bardzo bolało. Towarzyszył temu lęk i niepokój, z którym dziecko musiało się borykać, a także samotność, emocjonalne opuszczenie i brak perspektywy na "ukojenie" tych wszystkich strasznych myśli i uczuć, których dziecko doświadczało. Dodatkowo obciążające może być zachwianie poczucia bezpieczeństwa, które jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka, a często zupełnie nierespektowaną w rodzinach alkoholowych.


Objawy DDA

Najczęstszym problem u osób z syndromem DDA jest nieumiejętność nawiązywania satysfakcjonujących relacji z drugą osobą. Wspomnienia wyniesione z dzieciństwa najczęściej są tak bolesne, że lęk przed powtórzeniem sprawia, że dana osoba stara się nie dopuścić do sytuacji, aby to zagrożenie mogło zaistnieć. W dorosłym życiu wyraźną cechą jest również lęk przed byciem opuszczonym, co jest naturalne, gdyż w przeszłości zawsze coś było ważniejsze - alkohol, ratowanie alkoholika albo kogoś bliskiego, nie było miejsca na własne potrzeby i uczucia. Niewchodzenie w związki lub trzymanie dystansu często jest sposobem na poradzenie sobie z tym lękiem. Osoby z syndromem DDA mają przeważnie niskie poczucie własnej wartości, gdyż często ich sposób myślenia o sobie skupiony jest na tym, że pochodzą z rodziny alkoholowej (co łączy się ze wstydem), a nie na tym, kim są pomimo to.


Praca z psychoterapeutą

Psychoterapia psychoanalityczna pomaga poradzić sobie z problemami DDA poprzez terapeutyczny powrót do bolesnych, często traumatycznych wspomnień, przeżycie ich na nowo, zrozumienie i przepracowanie przy bezpiecznym wsparciu psychoterapeuty.