Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców są formą wsparcia adresowaną do rodziców, którzy wypróbowali znane im metody wychowawcze i czują, że się nie sprawdzają, w związku z czym przeżywają trudności i bezradność w stosunku do swojego dziecka. Rodzicielstwo pomieszcza w sobie różnorodne przeżycia, od radości, przez ciekawość, smutek, złość, czasami po totalną bezsilność. Czyli można powiedzieć, że posiada wiele odcieni i bywa, że owe "cienie" wiążą się z bardzo bolesnymi przeżyciami i myślami, jakie dotykają rodziców. Na spotkaniu z psychoterapeutą jest szansa na wspólne ustalenie przyczyn przeżywanych trudności i przedstawienie propozycji adekwatnej formy pomocy.


Pomagamy rodzicom, którzy borykają się z:

  • niepewnością w roli rodzica
  • poczuciem bezradności wobec trudności dziecka
  • problemami natury wychowawczej
  • nawiązaniem porozumienia z własnym dzieckiem
  • bolesnymi i trudnymi emocjami w stosunku do dziecka m.in. złością, niecierpliwością, niechęcią
  • depresją poporodową
  • przeciążeniem emocjonalnym i nieumiejętnością "złapania" dystansu do emocji jakie budzi dziecko
  • nieumiejętnością radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz zachowaniem dziecka
  • akceptacją dziecka i jego zachowania
  • różnymi wątpliwościami w stosunku do dziecka